trade-mark

Wielki słownik ortograficzny PWN

trade mark trade marku, trade markiem; trade marków (skrót: TM)

Słownik języka polskiego PWN

trade mark, trademark [wym. trejdmark] «znak towarowy, znak handlowy»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego