trade-mark

Wielki słownik ortograficzny PWN

trade mark trade marku, trade markiem; trade marków (skrót: TM)

Słownik języka polskiego PWN

trade mark, trademark [wym. trejdmark] «znak towarowy, znak handlowy»

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... zwrócić się do Biura Wspólnoty ds. Rejestracji Znaku Towarowego (Community Trade Mark Office) o przyznanie praw do stosowania takiego znaku, uzyskanie praw...

Encyklopedia PWN

trade mark
[treıd ma:rk],
ekon. → znak towarowy.
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego