tradycja

Wielki słownik ortograficzny PWN

Trady•cja (forma przekazu objawienia Bożego) -cji, -cję
trady•cja (zbiór zwyczajów) -cji, -cję; -cji

Słownik języka polskiego PWN

tradycja «ogół obyczajów, norm, poglądów, zachowań itp. właściwych jakiejś grupie społecznej, przekazywanych z pokolenia na pokolenie; też: ciągłość tych obyczajów, norm, poglądów lub zachowań»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego