traktować

Wielki słownik ortograficzny PWN

trak•tować -tuję, -tują

Słownik języka polskiego PWN

traktować I
1. «postępować z kimś lub z czymś w pewien określony sposób»
2. «mieć coś za przedmiot rozważań»
3. pot. «poddawać kogoś, coś działaniu czegoś»
traktować II daw. «częstować, ugaszczać, raczyć»
traktować się I «odnosić się do siebie wzajemnie w jakiś sposób»
traktować się II daw. «częstować się, ugaszczać się wzajemnie»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

traktować
2.03.2008
Jak powinno brzmieć zaprzeczenie zdania: „Traktuję te rzeczy jako własne”? „Nie traktuję tych rzeczy jako własne”? Czy też: „Nie traktuję tych rzeczy jako własnych”?
uznać i traktować
27.03.2011
Która forma jest poprawna: uznać za czy uznać jako? Słyszałem, że druga jest kalką (chyba z rosyjskiego) i nie jest akceptowana. Czy coś się zmieniło?
od Wenusa do Caritasu
8.07.2003
Dzień dobry.
Mamy taki problem: w Zielonej Górze jest kino o nazwie Venus. Od wielu lat większość mieszkańców traktuje tę nazwę, jakby była rodzaju męskiego i odmienia: w Wenusie, do Wenusa, za Wenusem itp. Czy wobec tego, że jest tak od ponad trzydziestu lat, można taką odmianę uznać za całkiem dobrą? Podobnie jest z nazwą Caritas. Spotykam często w różnych publikacjach odmianę, jakby to był rodzaj męski, choć często również ta nazwa jest traktowana jako żeńska i nieodmieniana.
Bardzo proszę o pomoc.

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... się polskim pochodzeniem, więc źle oceniają sposób, w jaki są traktowane w Waszyngtonie polskie sprawy: - Polska - mówią - traci żołnierzy w Iraku...
  • ... ostrzegawcze
    1. Zwiększenie poziomu tolerancji na ilość wypitego alkoholu.
    2.
    Traktowanie alkoholu jako środka przynoszącego ulgę, lekarstwa na problemy i troski...
  • ... w żadnym wypadku nie możemy mówić o przepłaceniu. Jeżeli więc traktujemy obraz jako lokatę kapitału, to "okazyjna cena" jest dla nas...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego