traumatyczny

Wielki słownik ortograficzny PWN

Słownik języka polskiego PWN

trauma, traumatyzm
1. «uszkodzenie organizmu będące następstwem obrażenia ciała»
2. «trwała zmiana w psychice spowodowana gwałtownym, przykrym przeżyciem»

• traumatyczny

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego