traumatyczny

Wielki słownik ortograficzny PWN

Słownik języka polskiego PWN

trauma, traumatyzm
1. «uszkodzenie organizmu będące następstwem obrażenia ciała»
2. «trwała zmiana w psychice spowodowana gwałtownym, przykrym przeżyciem»

• traumatyczny

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... biologicznych rodziców).
    Opuszczając dotychczasowych, dobrze znanych i najbliższych opiekunów, przeżywają
    traumatyczne doświadczenia utraty rodziców, którzy występują tu w przebraniu dziadków. Biologiczni...
  • ... i lesbijek, dla różnic religijnych - ma charakter cywilizacyjny. Nawet najbardziej traumatyczny incydent nie może odwrócić procesu, który od kilkudziesięciu lat zachodzi...
  • ... na prawo jazdy, co - jak powszechnie wiadomo - jest doświadczeniem wielce traumatycznym. Aby ułatwić życie kandydatom na kierowców, autorzy wzbogacili program o...

Synonimy

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego