trendy

Wielki słownik ortograficzny PWN*

tren•dy ndm
trend -n•du, -n•dzie; -n•dów

Słownik języka polskiego PWN*

trendy [wym. trendi] «modny, na czasie»
trend «istniejący w danym momencie kierunek rozwoju w jakiejś dziedzinie»
• trendowy

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego