trop

Wielki słownik ortograficzny PWN

trop -pu, -pie; -pów

Słownik języka polskiego PWN

trop I «odbicie stopy zwierzęcia na ziemi lub na śniegu»
trop II
1. «wyraz lub zwrot w znaczeniu przenośnym, tworzący zwrot stylistyczny»
2. «wstawka melodyczna dodawana wraz z nowym tekstem do melodii chorałowej, rozpowszechniona w IX–XIII wieku»

• tropiczny
trop gonny «trop zwierzęcia w biegu»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego