tropikalizacja

Wielki słownik ortograficzny PWN

tropikaliza•cja -cji, -cję

Słownik języka polskiego PWN

tropikalizacja
1. «przystosowanie konstrukcji maszyn i urządzeń do eksploatacji w warunkach tropikalnych»
2. «nadawanie materiałom, surowcom, tworzywom odporności na warunki tropikalne»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego