tropo-

Słownik języka polskiego PWN

tropo- «pierwszy człon wyrazów złożonych wskazujący na ich związek znaczeniowy ze zwrotem, obracaniem się lub oznaczający skłonność, tendencję do czegoś»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego