troszeczkę

Wielki słownik ortograficzny PWN

Słownik języka polskiego PWN

trochę I «przysłówek komunikujący, że stopień cechy lub zakres stanu rzeczy bądź zjawiska, o których mowa w zdaniu, nie jest duży, np. Trochę go martwiła ta pogoda., lub komunikujący, że to, o czym mowa, trwało przez krótki czas, np. Musisz trochę poczekać.»
• troszkę, troszeczkę, troszeńkę
trochę II «partykuła komunikująca o niewielkim stopniu nasilenia cechy, np. To trochę naiwność.»
• troszkę, troszeczkę, troszeńkę
trochę III «zaimek komunikujący o niedużej ilości rzeczy lub osób, np. Odłożył trochę pieniędzy na remont., bądź o niewielkim stopniu natężenia cechy lub stanu, np. To wymaga trochę ostrożności.»
• troszkę • troszeczkę • troszeńkę

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

Betlejem, Nazaret, Jerozolima, Jeruzalem
18.11.2004
Na którą sylabę powinien padać akcent w nazwach Betlejem, Nazaret, Jerozolima, Jeruzalem?

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... O! Coś nowego...
  Jest...Jest fajnie...Jak widać na było
  troszeczkę problemów. Mamy dzisiaj sto siedemnaście . Jednak też wiemy, dlaczego tak...
 • ... I kupiłam sobie ten kapelusz i byłam zadowolona, bo jak troszeczkę miałam przypieczone ramiona, jak sobie założyłam, to mi ramiona też...
 • ... kilka razy takich, takie przykłady, wie pani, ja po prostu troszeczkę ludzi znam...
  Sami rozmawiają?
  Sami rozmawiają, proszę panią, przez te...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego