trwały

Wielki słownik ortograficzny PWN

trwały; -ali; -al•szy
trwać -am, -ają

Słownik języka polskiego PWN

trwały
1. «istniejący przez dłuższy czas lub nieulegający szybkim zmianom»
2. «zdatny do użytku przez dłuższy czas»

• trwale • trwałość
czerwiec trwały «czerwiec, na którego korzeniach żyje owad, czerwiec polski»
kapitał trwały «środki produkcji zużywane stopniowo w ciągu wielu cykli produkcyjnych»
trwała pot. «trwała ondulacja»
trwać
1. «istnieć lub odbywać się przez pewien czas»
2. «pozostawać bez zmiany w pewnej pozycji lub sytuacji»
3. «pozostawać przy kimś»
4. «obstawać przy czymś»
trwała ondulacja «zabieg fryzjerski polegający na takim sfalowaniu lub skręceniu włosów, żeby nie uległy szybkiemu rozkręceniu»
środki trwałe «maszyny, urządzenia, budynki itp. stanowiące majątek przedsiębiorstwa»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

W trakcie trwania
4.12.2018
Dzień dobry,
W trakcie trwania – czy to pleonazm, tautologia? Wydaje mi się, że tak, a jednak zwrot jest dość często używany. Będę wdzięczna za rozwianie wątpliwości.
Co utrudnia naukę, czyli o składni podmiotu szeregowego
15.07.2019
Proszę o informację, jak prawidłowo powinnam napisać: Słaba pamięć świeża i osłabiona pamięć trwała utrudnia naukę czy Słaba pamięć świeża i osłabiona pamięć trwała utrudniają naukę.
Bardzo dziękuję za fachową pomoc. Bajka
masło maślane
16.05.2007
Witam,
proszę napisać, która z wersji jest poprawna, im dłużej się nad nimi zastanawiam, tym bardziej żadna mi nie pasuje i wszystkie wydają mi się masłem maślanym: czas trwania, okres trwania, długość trwania.
Dziękuję i pozdrawiam,
Kasia

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... nawracał.

  MARTYNA BUNDA

  Ciechanowska krucjata o porządek i lepsze osiedle
  trwa od 1977 r. po parę godzin dziennie, włączając soboty i...
 • ... przyjemny oraz dążę-unikam. Jeśli doznania osiągają bardziej złożoną formę, trwają dłużej i są określone sytuacyjnie - określa się je mianem przeżyć...
 • ... obszary nierolnicze
  2 Ogrodnictwo
  3 uprawy drzewiaste i inne uprawy
  trwałe
  4 Uprawy polowe:
  a uprawa ciągła ze zmianowaniem
  b uprawa...

Encyklopedia PWN

ekon. środki produkcji zużywane stopniowo w trakcie wielu cykli produkcyjnych
trwanie, fr. durée,
filoz. u H. Bergsona: naturalne i żywe doświadczenie zmiany (poprzez intuicję), w przeciwieństwie do zmiany poznawanej przez intelekt, który redukuje czas do przestrzeni, a ruch do bezruchu.
tablica trwania życia, tablica wymieralności, ang. life table, fr. table de mortalité,
demogr. modelowa konstrukcja, która przedstawia nierosnący ciąg liczb osób dożywających oraz niemalejący ciąg liczb osób zmarłych, pochodzących z jednorodnej populacji lub kohorty początkowej;
neutralność trwała, neutralność w czasie pokoju, zw. dawniej neutralnością wieczystą,
wg prawa międzynarodowego sytuacja prawna i polityczna państwa, które dobrowolnie zobowiązuje się nie brać udziału w wojnie między innymi państwami i nie zaciągać zobowiązań militarnych, np. nie przystępować do bloków polityczno-militarnych (nie dotyczy to przynależności do międzynarodowych organizacji pokojowych, jak np. ONZ) ani też udostępniać swojego terytorium do zakładania baz wojskowych;
ekon. miara efektywności majątku trwałego, informująca o wielkości dochodu ze sprzedaży przypadającej na jednostkę wartości majątku trwałego (iloraz dochodów ze sprzedaży i wartości majątku trwałego);
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Młodzieżowe Słowo Roku 2020

Przyłącz się do V edycji plebiscytu PWN i zgłoś swoją propozycję.
UWAGA! Zgłoszone słowo nie musi być nowe, slangowe, ani najczęstsze. Doceniamy istotność tematu oraz kreatywność języka!
Powiedz o plebiscycie swoim znajomym.

Głosy można oddawać do
30 listopada 2020 r.

Wyślij
Weź udział w akcji „Młodzieżowe Słowo Roku 2020”!