trykotaż

Wielki słownik ortograficzny PWN

trykotaż -żu; -że, -ży

Słownik języka polskiego PWN

trykotaż «wyrób z trykotu»
• trykotażowy

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

nazwy zawodów
9.07.2009
Według słowników (Doroszewski, Polański) nazwa zawodu brzmi gontarstwo, a nazwa osoby – gonciarz. W większości podobnych przypadków z -arstwo powstaje -arz, tutaj jest jeszcze zmiana t na ci. Czy formy gonciarstwo i gontarz są równie dobre?
Wspomniane słowniki nie odnotowują wyrazów majolikarz, bibułkarz, stemplarz, pamiątkarz, jajczarz, trykotarz, lniarz, motelarz, nagrobkarz, pisankarz, portreciarz, kaszarz. Czy Redakcja dysponuje źródłami, które potwierdziłyby ww. wyrazy?

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... Strichova Sluźba" rozwiązuje niemal zupełnie problem szycia dla dzieci, robienia trykotaży, szycia bielizny (również męskiej). Zwiedziłam magazyn, wzorów. Na sezon letni...

Synonimy

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego