trzy

Wielki słownik ortograficzny PWN

trzy trzech, trzem, trzema

Słownik języka polskiego PWN

trzy- «pierwszy człon wyrazów złożonych, oznaczający występowanie tego, co nazywa drugi człon złożenia, w potrójnej ilości, w trzech egzemplarzach, jednostkach»
trzy I «liczebnik główny oznaczający liczbę 3»
trzy II «ocena dostateczna w szkolnym systemie ocen»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego