trzymaj

Słownik języka polskiego PWN*

trzymać
1. «ująwszy coś, nie wypuszczać»
2. «nie pozwalać komuś oddalić się skądś»
3. «położywszy coś w jakimś miejscu, ustawiwszy w jakiejś pozycji, pozostawiać w takim położeniu»
4. «przechowywać, przetrzymywać coś»
5. «utrzymywać w jakimś stanie, w jakiejś sytuacji»
6. «mieć nadzór nad kimś, nad czymś»
7. pot. «zajmować się chowem zwierząt»
8. pot. «stanowić zamocowanie, podporę czegoś»
9. pot. «o niepożądanych zjawiskach atmosferycznych i fizjologicznych: trwać, nie słabnąć»
10. daw. «mieć coś pod swym zarządem»
11. daw. «żywić, utrzymywać; też: najmować, zatrudniać»
trzymać kurs «prowadzić statek w wyznaczonym kierunku»
trzymać się
1. «chwytać się kogoś, czegoś, aby nie upaść, nie odsunąć się itp.»
2. «trzymać jeden drugiego»
3. «przestawać w czyimś towarzystwie»
4. «być umocowanym, wspierać się na czymś»
5. «zachowywać wyznaczony kierunek»
6. «utrzymywać jakąś postawę»
7. pot. «zachowywać kondycję fizyczną; też: wyglądać młodo»
8. pot. «walczyć, stawiać opór»
9. pot. «zachowywać odporność psychiczną»
10. pot. «być w dobrym stanie, w całości»
11. pot. «o zwierzętach: żyć gdzieś»
12. pot. «o roślinach: rosnąć gdzieś»
13. pot. «nie odstępować od przyjętych zasad»
14. pot. «utrzymywać się na stałym poziomie, nie przemijać»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego