twój

Wielki słownik ortograficzny PWN

twój twojego (a. twego); twoi, twoich (a. twych), twoim (a. twym)
Twoje Linie Kolejowe Twoich Linii Kolejowych (skrót: TLK)

Słownik języka polskiego PWN

twój I
1. «zaimek oznaczający, że to, co jest wyrażone przez rzeczownik, którego dotyczy, należy lub odnosi się do osoby, do której się mówi ty, np. To twoje ubranie., Słyszałam twoje kroki.»
2. «zaimek oznaczający, że to, co wyraża rzeczownik, któremu towarzyszy, jest szczególnie lubiane przez osobę, do której się mówi ty, np. Czerwony to twój kolor.»
twój II pot. «twój mąż»
twoi pot. «ludzie bliscy osobie, do której zwraca się mówiący»
twoja pot. «twoja żona»
twoje pot. «to, co należy do osoby, do której zwraca się mówiący»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

Twój czy twój?
10.01.2003
Jaki jest sposób używania formy Twój? Tzn. chodzi mi o to, kiedy piszemy wielką literą, a kiedy małą. To samo odnośnie Ciebie itp.
swój czy twój?
29.10.2010
Szanowni Państwo!
Mam problem z użyciem zaimka dzierżawczego w poniższym zdaniu: „Przyjmij radę od swojego największego fana”. Zastanawiam się, czy nie należałoby raczej napisać: „Przyjmij radę od twego największego fana”. Byłbym bardzo wdzięczny za pomoc w rozstrzygnięciu tej wątpliwości.
Z wyrazami szacunku,
Miłosz Aponowicz
twoje – swoje
21.09.2013
Jak można prosto wytłumaczyć, dlaczego nie mówimy: „Pokaż nam twoje mieszkanie”, tylko: „Pokaż nam swoje mieszkanie”? Prosto, czyli bez odwoływania się do pojęć gramatycznych. Argumentacja, że tak każą słowniki, nie daje niestety pożądanego rezultatu.

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... Ja jestem adwokatem tego samego rodzaju co twój ojciec, broniąc twego ojca bronię swoich praw, zgodnie z instynktem solidarności zawodowej. Wierz...
  • ... chmury, na których znak tylko czekasz. Bierny wzrok stał się twoim światopoglądem. Tylko patrzenie i patrzenie, obserwacja, podglądanie. Widziałeś przecież imprezkę...
  • ... i do kogo piszesz ten list?
    - Jaki charakter ma mieć
    twoja praca?
    - Czego wymaga się od pracownika na stanowisku, o które...

Encyklopedia PWN

popularny dwutygodnik, wydawany od 1992 w Warszawie;
Twa, Batwa,
pigmenoidalni pierwotni mieszkańcy Rwandy i Burundi;
promocyjny kanał Wizji TV, nadawany od 1998 przez 6 godzin dziennie;
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego