twarz

Wielki słownik ortograficzny PWN

twarz -rzy; -rze, -rzy

Słownik języka polskiego PWN

twarz
1. «przednia strona głowy ludzkiej»
2. «człowiek, osoba»
3. «odmiana, wariant czegoś, np. Antysemityzm jest jedną z twarzy nacjonalizmu.»

• twarzyczka
gra twarzy «zmiany wyrazu twarzy»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego