tylekroć

Wielki słownik ortograficzny PWN

Słownik języka polskiego PWN

tylekroć «wiele razy»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

na dzień dzisiejszy
26.12.2009
Witam serdecznie.
Ilekroć słyszę stwierdzenie na dzień dzisiejszy, tylekroć zastanawiam się, czy nie można w inny sposób się wyrazić. Dlatego też pytam, czy lepszą formą od tej powyższej jest na chwilę obecną, czy może jeszcze mogliby Państwo podać lepsze rozwiązania.
Pozdrawiam!
na przełomie
11.06.2006
Jak jest z przełomem w wyrażeniach używanych dla oddania końca jednej epoki, a początku drugiej (tak samo lat czy miesięcy)? Czy niepoprawne jest pisanie na przełomie XV i XVI wieku, bo wystarczy tylko na przełomie XV w., ponieważ przełom oznacza koniec XV, a po XV na pewno jest XVI wiek? Tak samo na przełomie sierpnia i września: czy na przełomie sierpnia wystarczy?
przyimki w skrótowcach
16.06.2012
Nazwę przedmiotu wiedza o społeczeństwie skraca się powszechnie do postaci fonetycznej [vos]. Powstaje jednak kłopot, kiedy chcieć ją zapisać. Stosując się do ogólnych reguł pisowni skrótowców, używałem zawsze formy WoS (por. np. ZBoWiD, CIoK). Tym większe było moje zdziwienie, kiedy przekonałem się, że słownik ortograficzny uwzględnia jedynie warianty wos. i WOS. Czy regularne WoS i WoK należałoby więc uznać za gorsze, bo pozanormatywne? Czy istotnie pozanormatywne znaczy: gorsze?

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... problem zuchwałych marzycieli, wydaje
  się być motywem przewodnim traktatu, który
  tylekroć oglądałem bez
  pojęcia i o którym nadal wiem niewiele. Sapientia...
 • ... integralnie włączone w przygodę zwaną wspinaczką. Ratownik nie uwzględniający faktów tylekroć potwierdzonych przez życie, a więc na przykład biegający "z sercem...
 • ... i ludzkich przez pierwszą burzę z błyskawicami.
  Jak ta sierotka
  tylekroć opiewana w dziadowskich pieśniach przestępowało z bosej nogi na bosą...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego