uśmiercać

Wielki słownik ortograficzny PWN

u•śmier•cać -am, -ają

Słownik języka polskiego PWN

uśmiercićuśmiercać
1. «pozbawić życia kogoś lub coś»
2. «rozgłosić nieprawdziwą wiadomość o czyjejś śmierci»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

Sardoniczny
6.12.2019
Dziękuję za odpowiedź nt. przymiotnika elizejski. Prosiłbym jeszcze o wyjaśnienie, czy sardoniczny jest także wyrazem odimiennym. W. Kopaliński zamieszcza go w swoim „Słowniku eponimów”, ja jednakże mam wątpliwości, gdyż słowo to opisane jest jako pochodzące od greckiego słowa sardonios oraz rośliny nazywającej się sardonia i dopiero ta nazwa wywodzi się właśnie od Sardynii. Wydaje mi się zatem, że zaliczenie tego wyrazu do eponimów jest nieco naciągane.

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... na stosowane obecnie leki. Może być przenoszony drogą płciową.

    Papieros
    uśmierca komórki
    Palenie tytoniu może prowadzić do przedwczesnej menopauzy - sugerują badacze...
  • ... zawsze tajemniczego, wreszcie zażąda życia... Chrystus, bóg stworzony przez mężczyzn, uśmierca niewiasty, które oddają mu się bezgranicznie... Dziwny, niebezpieczny jest rejs...
  • ... 10 stycznia 1962 r., kamienisto-lodowa lawina zniszczyła 12 wsi, uśmiercając około 4000 ludzi. Rzecz niezwykła ­ nie zanotowano wtedy trzęsienia ziemi...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego