ubóstwo

Wielki słownik ortograficzny PWN

ubóstwo -wie

Słownik języka polskiego PWN

ubóstwo
1. «brak środków do życia»
2. «brak różnorodności i obfitości czegoś lub w czymś»
wskaźnik ubóstwa «suma stopy inflacji, która jest mierzona indeksem cen konsumpcyjnych i stopą bezrobocia»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

niejasne słowa kolędy i Ewangelii
27.02.2011
Proszę o wyjaśnienie, dlaczego w jednej z kolęd są słowa „Oddajmy za złoto wiarę”. Na lekcjach religii uczą, że jeśli już coś za coś oddawać, to najlepiej życie za wiarę, a przehandlowanie wiary, do tego jeszcze za dobra materialne, to coś nie do pomyślenia.
Podobną konsternację wywołują słowa Ewangelii: „Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie”. Zawsze była mowa raczej o ubóstwie materialnym, a bogactwie duchowym.
chojraczka i jej synonimy
28.02.2006
Czy istnieją jakieś żeńskie formy od śmiałek, chojrak? Czy może jakieś inne słowo podobne znaczeniowo, które posiadałoby zarówno męską, jak i żeńska formę?

Ciekawostki

UBÓSTWO
Z bóstwem spokrewnione jest bardzo odlegle. Kiedyś było ubożstwem, co wiązało się ściślej z ubogim i dawało o wiele łatwiejsze ortograficzne uzasadnienie, ale ta forma była za trudna nie tylko dla ubogich.

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... spowodowały pauperyzację części inteligencji. Ówczesna prasa przekazuje nam obraz dotkliwego ubóstwa ludzi pióra z wyjątkiem tych najbardziej poczytnych (R. Czepulis "Klasa...
  • ... do zrobienia. W Polsce nadal jest dużo biedy.
    Walka z
    ubóstwem, skuteczna pomoc i ochrona słabszych to jeden z podstawowych obowiązków...
  • ... rzucają jakiś niesympatyczny, że nie powiem obmierzły cień na prawdziwe ubóstwo, które po wszystkie czasy zasługiwało i zasługiwać będzie na współczucie...

Encyklopedia PWN

zjawisko społeczne polegające na braku dostatecznych środków materialnych do zaspokajania potrzeb życiowych jednostki lub rodziny.
ekon. sytuacja, w której wysokie koszty podwyższenia kwalifikacji i podjęcia pracy (m.in. koszty opieki nad dziećmi, dojazdów do pracy, wyższe koszty wyżywienia) czynią nieopłacalnym podjęcie pracy;
w USA poziom dochodów uznawany za odpowiednik europejskiego minimum socjalnego, określany administracyjnie na podstawie koszyka dóbr i usług, corocznie rewaloryzowany;
wskaźnik ubóstwa, wskaźnik dyskomfortu,
ekon. suma stopy inflacji (mierzonej indeksem cen konsumpcyjnych) i stopy bezrobocia.
ekon. teoria wyjaśniająca niemożność wstąpienia na drogę rozwoju gospodarczego najbiedniejszych krajów świata;

Synonimy

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Młodzieżowe słowo roku 2019

Zapraszamy do udziału w plebiscycie na Młodzieżowe słowo roku 2019. 
Zgłoszone słowo nie musi być nowe, slangowe ani najczęstsze. Doceniamy istotność tematu oraz kreatywność języka!

Pobierz bezpłatny e-book
„Pułapki ortografii"
prof. Jerzego Bralczyka!

Uwaga, do ebooka zostały dołączone informacje handlowe w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, toteż jego zamówienie wymaga wyrażenia poniższych zgód.

Wyślij

Weź udział w akcji „Młodzieżowe słowo roku 2019” i odbierz darmowy e-book!