ubawić

Wielki słownik ortograficzny PWN

ubawić -awię, -awią; -aw, -aw•cie
ubaw -wu, -wie; -wów

Słownik języka polskiego PWN

ubawić «opowiadając lub robiąc coś, wywołać radość, wesołość»
ubawić się «zostać ubawionym, rozweselonym»
ubaw
1. pot. «spotkanie towarzyskie»
2. pot. «śmieszna sytuacja, dobra zabawa»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

lody zabaione
30.04.2003
Spotkałam się z różną pisownią nazwy smaku lodów zabaione, zabajone, zabalione i jeszcze innymi wersjami. Jakiej poprawnej formy powinno się używać?
mieć obcyk
27.10.2004
Używam zwrotu mieć obcyk oznaczającego 'być w czymś biegłym'. W Uniwersalnym słowniku języka polskiego są odpowiadające temu znaczeniu hasła obcykać się oraz obcykany, samego obcyku jednak nie znalazłem ani w USJP, ani w innych słownikach (w tym w kilku dotyczących polszczyzny potocznej i slangu). Co więcej, Google znajdują tylko 3 miejsca (!!!) z wyrazem obcyk. Chciałem spytać, czy rzeczywiście jest to aż tak nieznany zwrot.

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... KOMEDIA
    OD CZASÓW CZTERECH WESEL I POGRZEBU"
    Smash Hits
    "Super
    ubaw" "Brawurowe aktorstwo"


    GF
    GUTEK FILM
    polowanie na grube ryby
    Shooting...
  • ... pierdolone! (hopka, jak kawalerzysta).
    GOŚĆ I imitując go To jest
    ubaw!
    GOŚĆ II Zwariowaliśmy!
    KOBIETA I Tony... pomóż mi wstać... musze...
  • ... sobie... odeski tytoń. - I wargi zaciśnie, fajkę w powietrzu wzniesie. Ubawiony.
    Hans jednak jakby nieufny.
    - Niesłychane... W taaaamtych czasach... oficer ten...

Synonimy

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego