ubezpieczenie na życie

Słownik języka polskiego PWN

ubezpieczenie na życie «zapewnienie wypłaty odpowiedniej sumy osobie wskazanej w razie śmierci osoby objętej tym ubezpieczeniem»

Porady językowe

nazwy produktów
11.06.2003
Szanowna Redakcjo!
Czy nazwy produktów ubezpieczeniowych, jak np. ubezpieczenie z funduszem inwestycyjnym, należy pisać wielką literą tylko w przypadku pierwszego wyrazu? Czy wskazana zasada byłaby użyta także w przypadku umowy dodatkowej dotyczącej wypadku? Są to pełne nazwy produktów.

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... całkowita utrata wzroku,
  stwardnienie rozsiane,
  zbiegi kardiochirurgiczne,
  przeszczepy narządów.
  GRUPOWE
  UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE
  1. KTO MOŻE BYĆ UBEZPIECZONY
  Pracownicy i ich rodziny
  2...
 • ... w tym 4 towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych); 17 specjalizowało się w ubezpieczeniach na życie, a 32 w ubezpieczeniach majątkowo-osobowych. Uproszczoną aktualną strukturę rynku...
 • ... Umowa dodatkowa
  Bezpieczne lata
  AMPLICO LIFE
  PIERWSZE AMERYKAŃSKO-POLSKIE TOWARZYSTWO
  UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE I REASEKURACJI S.A.

  Czy naprawdę wystarczająco troszczysz się o...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego