ubezpieczenie społeczne

Słownik języka polskiego PWN

ubezpieczenie społeczne «system świadczeń pieniężnych i rzeczowych przysługujących pracownikom i ich rodzinom w razie choroby, niezdolności do pracy, starości, śmierci, macierzyństwa itd.»

Porady językowe

nagłówek listu
29.08.2003
Chciałabym zasięgnąć porady, czy pisząc nagłówek w jakimś piśmie, zaczynam od nazwy firmy, czy od imienia i nazwiska osoby, do której się zwracam.
Bardzo dziękuję i pozdrawiam.
Joanna Baumgart
nazwy funduszy
4.08.2003
W naszych publikacjach często występuje zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Pracy. W związku z tym pytanie: jak należy pisać te fundusze – wielką czy małą literą? Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych może istnieć w każdym zakładzie pracy, dlatego wydaje mi się, że można go pisać małymi literami.
Problem pojawia się przy jego skrócie, który także często jest używany w publikacjach fachowych: ZFSS czy zfss? Z kolei Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Pracy są odrębnymi, ponadzakładowymi funduszami, dlatego moim zdaniem należy je pisać wielkimi literami.
Czy mam rację?
różności
30.11.2001
Mam kilka pytań:
1. Czy dopuszczalna jest forma: ktoś gdzieś się spieszy?
2. Jak pisze się zwrot era pana bobra czy era Pana Bobra?
3. Czy nazwy aktów prawnych, np. Akt o ubezpieczeniu społecznym, powinny być pisane w cudzysłowie, czy bez?
4. Czy poprawne jest sformułowanie w piśmie w drodze z lub do domu?

Z góry dziękuję za pomoc.

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... z najmu i dzierżawy, z zasiłków dla bezrobotnych i z ubezpieczenia społecznego, z pozarolniczej działalności gospodarczej i ze sprzedaży wartościowych rzeczy posiadanych...
  • ... 1993 do 1397 w ubiegłym roku. Według danych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego najgorzej było 3 lata temu, kiedy doszło do 1456 takich...
  • ... złożona z ekspertów, o niekwestionowanym autorytecie w dziedzinie prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz zarządzania personelem.
    Złóż zamówienie już teraz, abyś mógł jak...

Encyklopedia PWN

system świadczeń zabezpieczający pracowników i ich rodziny przed ujemnymi następstwami utraty lub ograniczenia możliwości zarobkowania, utraty żywiciela lub zwiększenia obciążeń rodzinnych (choroba, macierzyństwo, inwalidztwo, starość, śmierć, brak pracy); jedna z technik zabezpieczenia społecznego.
w Polsce państwowa jednostka organizacyjna, podlegająca nadzorowi ministra polityki społecznej;
ustawa o ubezpieczeniach społecznych, ang. Social Security Act,
ustawa uchwalona 1935 w USA; stworzyła podstawy nowoczesnego systemu ubezpieczeń społ.;
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Młodzieżowe Słowo Roku 2020

Przyłącz się do V edycji plebiscytu PWN i zgłoś swoją propozycję.
UWAGA! Zgłoszone słowo nie musi być nowe, slangowe, ani najczęstsze. Doceniamy istotność tematu oraz kreatywność języka!
Powiedz o plebiscycie swoim znajomym.

Głosy można oddawać do
30 listopada 2020 r.

Wyślij
Weź udział w akcji „Młodzieżowe Słowo Roku 2020”!