ubikwistyczny

Wielki słownik ortograficzny PWN

Słownik języka polskiego PWN

ubikwist «organizm roślinny lub zwierzęcy o małych wymaganiach pod względem warunków naturalnych»
• ubikwistyczny

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Encyklopedia PWN

ekol. gatunki o szerokich granicach tolerancji w stosunku do czynników środowiskowych (eurytopy), występujące w różnych środowiskach;
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego