ubruttowi��

Wielki słownik ortograficzny PWN*

u•brut•towić -t•towię, -t•towią; -t•tów, -t•tów•cie
u•brut•towienie: ubruttowienie płac

Słownik języka polskiego PWN*

ubruttowić «podwyższyć kwotę brutto jakiegoś świadczenia w taki sposób, żeby po wprowadzeniu nowego obciążenia nie uległ zmniejszeniu dochód osoby otrzymującej to świadczenie»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego