uchwyci��

Słownik języka polskiego PWN*

uchwycić
1. «ująć coś szybko»
2. «postrzec coś słuchem lub wzrokiem»
3. «pojąć, zrozumieć coś»
4. «trafnie lub wiernie coś przedstawić w utworze literackim, obrazie, fotografii itp.»
uchwycić się
1. «ująć coś szybko rękami dla przytrzymania się, utrzymania równowagi itp.»
2. «w sytuacji ekstremalnej: nastawić się wewnętrznie na coś, związać swoje nadzieje z kimś lub czymś»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego