uczyć się

Wielki słownik ortograficzny PWN

Słownik języka polskiego PWN

uczyć się
1. «przyswajać sobie pewien zasób wiedzy, zdobywać jakąś umiejętność»
2. «wdrażać się do czegoś, biorąc przykład z kogoś lub czegoś, wyciągając wnioski z doświadczeń»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego