ul

Wielki słownik ortograficzny PWN*

UL (= Uniwersytet Lubelski; Uniwersytet Lwowski) UL-u a. ndm
ul ula; ule, uli a. ulów
ul. (= ulica) ,

Słownik języka polskiego PWN*

ul
1. «pomieszczenie dla pszczół, zaopatrzone w ramki do budowy plastrów, przypominające kształtem mały domek»
2. pot. «areszt, więzienie»
ul figuralny «dawny ul mający kształt postaci ludzkiej lub zwierzęcej»

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego