ultima Thule

Wielki słownik ortograficzny PWN

Słownik języka polskiego PWN

ultima Thule [wym. ultima tule] «kres czegoś»

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... Orgelbranda, zaś Encyklopedia Trzaski, Everta i Michalskiego oraz Encyklopedia Powszechna Ultima Thule ograniczają się do skrótu "hebr.". Przeważa zatem przekonanie o żydowskiej...

Encyklopedia PWN

Ultima Thule
[łac., ‘najodleglejsza (wyspa) Thule’],
przenośne określenie krańca, (północnego) kresu świata;
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego