umoralniać

Wielki słownik ortograficzny PWN

umoral•niać -am, -ają

Słownik języka polskiego PWN

umoralnićumoralniać «wpłynąć na podniesienie czyjejś moralności»
umoralniający «taki, który poucza, co jest właściwe pod względem moralnym»
• umoralniająco

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... wolności. Cenzura nakazywała, by "romantyczne" charaktery i sytuacje prowadziły do umoralniającej puenty (ale, jak widać choćby z cytowanych tu fragmentów tekstów...
  • ... i uszlachetnienia charakterów. Jak jednakże dokonać tej ze wszech miar umoralniającej kradzieży?
    - Z budynku nie wynoszą? - spytał Karolek.
    - A po co...
  • ... a matka wciąż traktuje mnie jak dziecko. Dosyć mam jej umoralniających gadek. Chcę żyć po swojemu. W wakacje pójdę do pracy...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego