upośledzenie

Wielki słownik ortograficzny PWN

upo•śledzić -dzę, -dzą; upo•śledź, upo•śledź•cie
upo•śledzony; -dzeni

Słownik języka polskiego PWN

upośledzenie
1. «stan zacofania w jakiejś dziedzinie»
2. «ograniczenie w zakresie funkcjonowania jakiegoś narządu, organu itp.»
upośledzenie umysłowe «stan niedostatecznej sprawności intelektualnej»
upośledzićupośledzać
1. «postawić w gorszej sytuacji, uczynić gorszym od innych»
2. «ograniczyć sprawność funkcjonowania czegoś»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego