upośledzony

Słownik języka polskiego PWN

upośledzony «przejawiający ograniczenie umysłowe»
upośledzenie
1. «stan zacofania w jakiejś dziedzinie»
2. «ograniczenie w zakresie funkcjonowania jakiegoś narządu, organu itp.»
upośledzićupośledzać
1. «postawić w gorszej sytuacji, uczynić gorszym od innych»
2. «ograniczyć sprawność funkcjonowania czegoś»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego