upośledzony

Słownik języka polskiego PWN*

upośledzony «przejawiający ograniczenie umysłowe»
upośledzenie
1. «stan zacofania w jakiejś dziedzinie»
2. «ograniczenie w zakresie funkcjonowania jakiegoś narządu, organu itp.»
upośledzićupośledzać
1. «postawić w gorszej sytuacji, uczynić gorszym od innych»
2. «ograniczyć sprawność funkcjonowania czegoś»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego