uprawnienie

Słownik języka polskiego PWN*

uprawnienie «prawo do czegoś przysługujące lub nadane komuś»
uprawnićuprawniać
1. «nadać komuś prawo do czegoś»
2. «nadać czemuś moc prawną»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego