uprawnienie

Wielki słownik ortograficzny PWN

u•praw•nienie; -w•nień
u•praw•nić -nię, -nią; -nij•cie
u•praw•niony; -w•nieni

Słownik języka polskiego PWN

uprawnienie «prawo do czegoś przysługujące lub nadane komuś»
uprawnićuprawniać
1. «nadać komuś prawo do czegoś»
2. «nadać czemuś moc prawną»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego