uprzednio

Słownik języka polskiego PWN*

uprzedni «taki, który miał miejsce wcześniej, przed czymś»
• uprzednio • uprzedniość

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego