urabiać

Wielki słownik ortograficzny PWN

urabiać -am, -ają

Słownik języka polskiego PWN

urobićurabiać
1. «nadać czemuś określoną formę»
2. «wpłynąć na czyjś rozwój umysłowy, moralny, na zmianę czegoś»
3. pot. «przekonać kogoś do czegoś»
4. «oddzielić kawałki kopaliny od calizny»
urobić sięurabiać się
1. «zostać uformowanym»
2. pot. «bardzo zmęczyć się pracą»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

urabiać sobie ręce
15.04.2003
Szanowni Państwo,
czy poprawny jest związek frazeologiczny: urabiać sobie ręce w znaczeniu: 'ciężko pracować'? Jeśli nie, to jak brzmi najbliższy odpowiednik? Z góry dziękuję za odpowiedź.
Alfta?
18.04.2017
Szanowni Państwo,
matematycy potrzebują czasem tworzyć coś w rodzaju liczebników porządkowych od nazw zmiennych. Słowa typu enta czy emta nie budzą wątpliwości, ale co z takim pseudo-liczebnikiem utworzonym od alfa: czy jest to liczba alfta czy alfata?

Z wyrazami szacunku
Czytelnik
harfiarz i harfista
12.05.2009
Dzień dobry!
Spotkałam się z rozróżnieniem: harfiarz – człowiek grający na harfie celtyckiej oraz harfista – człowiek grający na zwykłej harfie. Chciałam się spytać o jego zasadność.
Pozdrawiam

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... przyjęcia założeń co do przebiegu procesu roboczego koparki i własności urabianego złoża.
    Na rysunku 10.24 jest przedstawiony sposób kształtowania mechanizmu...
  • ... sprowadza się do ustalenia rodzaju gruntu, który ma być nią urabiany. Rodzaj urabianego gruntu determinuje z kolei gęstość urobku w stanie...
  • ... rozpoczyna się od wbicia ostrza łyżki w szczeliny występujące między urabianym złożem i jego podłożem, następnie złoże jest penetrowane ruchem schodkowym...

Encyklopedia PWN

górn. oddzielanie skały od calizny skalnej — jedna z podstawowych czynności wybierania kopaliny;
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego