urawniłowka

Wielki słownik ortograficzny PWN

urawniłow•ka (pot.) -w•ce, -w•kę

Słownik języka polskiego PWN

urawniłowka pot. «zrównywanie, ujednolicanie, zwykle nieuzasadnione i szkodliwe»

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... siłą. Nie znaczył dla nich bowiem nic innego, jak tylko urawniłowkę wszystkich półtonów w oktawie. Przez opozycjonistów zastąpiony został - zgodnie z...
  • ... i kardynał Martini, odnoszą się z rezerwą do podobnej filozoficznej urawniłowki. Poszukują oni natomiast wartości, które czyniłyby nasz świat światem bardziej...
  • ... kraju nigdy formułowany jasno i jednoznacznie. Nikt nigdy nie żądał urawniłowki. Oczekiwano raczej "sprawiedliwości" i zmniejszenia nierówności, a nie całkowitej jej...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego