urzędnik

Wielki słownik ortograficzny PWN

urzęd•nik -ikiem; -icy, -ików

Słownik języka polskiego PWN

urzędnik «osoba pracująca w jakimś urzędzie; też: osoba sprawująca jakiś urząd»
• urzędniczy • urzędniczka
urzędnik stanu cywilnego «urzędnik prowadzący zapisy o stanie cywilnym, narodzinach, małżeństwie i śmierci obywateli»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego