urzędnik

Wielki słownik ortograficzny PWN

urzęd•nik -ikiem; -icy, -ików

Słownik języka polskiego PWN

urzędnik «osoba pracująca w jakimś urzędzie; też: osoba sprawująca jakiś urząd»
• urzędniczy • urzędniczka
urzędnik stanu cywilnego «urzędnik prowadzący zapisy o stanie cywilnym, narodzinach, małżeństwie i śmierci obywateli»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

nazwy urzędników unijnych
12.02.2009
Szanowni Znawcy Języka!
Uprzejmie proszę o wyjaśnienie kwestii pisowni dużą lub małą literą nazw stanowisk urzędników unijnych, np. jak zapiszemy Wysoki Przedstawiciel UE ds. Wspólnej Polityki..., ds. Bośni i Hercegowiny itp.?
Nominalizacje, czyli ciągi rzeczownikowe
6.12.2019
Szanowni Państwo,
czy poprawne są wyrażenia typu: chęć Piotra obejrzenia filmu; obietnica urzędnika załatwienia sprawy; zamiar Jana chodzenia na wykłady? Brzmi to niedobrze, ale ewentualnego błędu nie umiem uzasadnić.
Anh Xuan
27.02.2008
Jestem obywatelem wietnamskim osiedlonym w Polsce. Ostatnio urodziła się moja córka w Polsce. Chciałem ją nazwać Anh Xuan (imieniem wietnamskim, tj. ‘słoneczna wiosna’). Niestety napotkałem problem w USC. Kierownik tego urzędu stwierdził, że Anh Xuan nie spełnia normy ortograficznej języka polskiego, bo jest zapisane dwoma wyrazami. W związku z tym zwracam się z prośbą do Państwa o wyjaśnienie, czy Anh Xuan jako jedno imię jest niezgodne z normą ortograficzną polską.

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... ostatnie dwa dni trwały w ministerstwie rozmowy między lekarzami a urzędnikami Funduszu i ministrem zdrowia. Zakończyły się podpisaniem wspólnego oświadczenia, w...
  • ... rezydencji arcybiskupa pod jego przewodnictwem i złożona była z głównych urzędników, starostów dzielnic oraz byłych posadników i tysiączników - przewagę mieli tu...
  • ... tę potwierdza późniejszy o dwa lata edykt Liutpranda skierowany do urzędników odpowiedzialnych za mobilizację pospolitego ruszenia (rozdział 83). Kiedy trzeba będzie...

Encyklopedia PWN

funkcjonariusz państw. powołany do przeprowadzenia i dokumentowania aktów stanu cywilnego obywateli.
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego