urzeka��

Słownik języka polskiego PWN*

urzecurzekać
1. «wzbudzić podziw, zachwyt»
2. «według niektórych wierzeń: mając siłę magiczną, rzucić na kogoś, na coś urok»
urzekać zob. urzec.
urzekający «taki, który wzbudza podziw, zachwyt»
• urzekająco
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego