uschnięty uschły

Wielki słownik ortograficzny PWN

u•schnąć -nę, -niesz, -ną; u•schnął a. usechł, u•schła, u•schli; u•schnąwszy a. u•schł•szy

Słownik języka polskiego PWN

uschnięty, uschły «o roślinach lub ich częściach: obumarły, pozbawiony wilgoci, wody»
uschnąćusychać «o roślinach lub ich częściach: obumrzeć, zwykle z braku wody»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego