usiłować

Słownik języka polskiego PWN*

usiłować «usilnie starać się coś zrobić»
usiłowanie
1. «wysiłek podjęty, aby osiągnąć jakiś cel»
2. «działanie jakiejś osoby bezpośrednio zmierzające do popełnienia przestępstwa»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego