usiłowanie

Słownik języka polskiego PWN*

usiłowanie
1. «wysiłek podjęty, aby osiągnąć jakiś cel»
2. «działanie jakiejś osoby bezpośrednio zmierzające do popełnienia przestępstwa»
usiłować «usilnie starać się coś zrobić»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego