utożsamiać

Słownik języka polskiego PWN*

utożsamićutożsamiać «porównując jakieś osoby, rzeczy, zjawiska, fakty itp., ustalić ich tożsamość, identyczność»
utożsamić sięutożsamiać się
1. «uznać siebie za takiego samego jak ktoś drugi»
2. «zostać uznanym za to samo»
człon utożsamiający wyrazu «część wyrazu będąca wykładnikiem pojęcia nadrzędnego w treści znaczeniowej wyrazu jako całości»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego