uznanie

Wielki słownik ortograficzny

u•znać -am, -ają
Uznam -mu, -mie: wyspa Uznam

Słownik języka polskiego

uznanie
1. «decyzja, wola»
2. «szacunek»
uznaćuznawać
1. «dojść do wniosku, że coś jest słuszne, właściwe, konieczne»
2. «stwierdzić jakiś fakt»
3. «wziąć kogoś, coś za kogoś, za coś lub za jakiegoś, za jakieś»
uznany
1. «o człowieku: mający ugruntowaną, dobrą opinię»
2. «znany, popularny»
uznać dziecko «o mężczyźnie: stwierdzić przed sądem lub przed urzędnikiem stanu cywilnego, że jest się ojcem danego dziecka»
uznać konto «zapisać jakąś transakcję na dobro danego konta»
uznać sięuznawać się
1. «uznać samego siebie za kogoś»
2. «wzajemnie uznać swoją legalność, suwerenność, swoje prawa»
uznać za zmarłego «wydać orzeczenie sądowe stwierdzające, że osoba zaginiona może być uważana za nieżyjącą»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

uznanie i kariera
26.11.2001
Czy dopuszczalna jest forma wyrażać uznanie wobec innych czy tylko wyrażać uznanie dla innych?
Czy oba wyrażenia są poprawne: droga do kariery i droga ku karierze?
uznać i traktować
27.03.2011
Która forma jest poprawna: uznać za czy uznać jako? Słyszałem, że druga jest kalką (chyba z rosyjskiego) i nie jest akceptowana. Czy coś się zmieniło?
uznać kogoś za winnego czego winnym?
27.06.2013
Szanowni Eksperci,
czy można oprócz oczywiście poprawnego sformułowania „Oskarżony został uznany za winnego przestępstwa” używać zamiennie zwrotu „Oskarżony został uznany winnym przestępstwa”, czy też jest on niedopuszczalny?
Z wyrazami szacunku,
Joanna Kowalska

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... postaw "do" i "od", występujących także w świecie zwierzęcym, można uznać za swoiście ludzką, Dzięki niej powstaje kultura i dzięki niej...
  • ... państwa także mają coś do powiedzenia w strefie, którą jednostronnie uznała za swoją. Ale jest to konflikt interesów, który nie dotyczy...
  • ... po ogłoszeniu wielkiego zwycięstwa Władimira Putina w wyborach prezydenckich, został uznany przez wielu Rosjan za znak źle wróżący jego drugiej kadencji...

Encyklopedia

prawo sposób ustalenia ojcostwa polegający na stwierdzeniu przez mężczyznę nie będącego mężem matki, że dziecko przez nią urodzone pochodzi od niego;
stwierdzenie przez podmiot prawa międzynar. (państwo lub organizację międzynar.) istnienia pewnego stanu faktycznego i wyrażenie zgody na wynikające stąd skutki prawne w stosunkach międzynar.;
uznanie przez obce państwa faktu powstania suwerennego organizmu państw. i wyrażenie zgody na wynikające stąd skutki w stosunkach międzynarodowych.
uznanie przez obce państwa faktu przejęcia władzy przez nowy rząd;
prawo orzeczenie sądu stwarzające domniemanie, że zaginiona osoba zmarła w dniu określonym w tym orzeczeniu;
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego