v.i.

Słownik języka polskiego PWN*

V I «cyfra rzymska oznaczająca liczbę 5»
v I
1. «litera alfabetu łacińskiego odpowiadająca polskiej spółgłosce w»
2. «litera oznaczająca w numeracji porządkowej: dwudziesty trzeci»
v.i. «vide infra»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego