vacuum

Wielki słownik ortograficzny PWN

vacuum (fiz.) ndm a. wakuum

Słownik języka polskiego PWN

vacuum zob. wakuum.
wakuum, vacuum [wym. wakuum] zob. próżnia w zn. 3.

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego