var

Wielki słownik ortograficzny PWN*

var (= volt-ampere-reactive) -ru, -rze; -rów a. war
Kar•lovy Vary Kar•lovych Varów; przym.: karlowarski a. Karlowe Wary

Słownik języka polskiego PWN*

var zob. II war.
war II, var «jednostka mocy elektrycznej biernej równa jednemu watowi»

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego