videoclip

Wielki słownik ortograficzny PWN

video•clip -pu, -pie; -pów; zob. wideoklip

Słownik języka polskiego PWN

wideoklip, videoclip [wym. wideoklip] zob. teledysk.

Encyklopedia PWN

videoclip
[łac.-ang.]
muz. film telew. → teledysk.
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego