videorejestracja

Wielki słownik ortograficzny PWN

video•rejestra•cja -cji, -cję; -cji; zob. wideorejestracja

Słownik języka polskiego PWN

wideorejestracja, videorejestracja «rejestracja obrazu i dźwięku na taśmie wideo»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego