w ów dzień

Wielki słownik ortograficzny PWN

Porady językowe

D(d)yrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory
19.12.2017
Pytanie dotyczy zapisu i użycia wielkich liter w nazwie dokumentu, jakim jest DYREKTYWA RADY 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (pełny tekst nagłówka). Czy tytułem jest cały tekst razem z datą i dookreśleniem, czy tylko pierwszy człon, czyli Dyrektywa Rady 92/43/EWG . W dostępnych w internecie publikacjach spotkać można krótszą i dłuższą formę zapisu, jak również obie rozpoczęte małą i wielką literą. Jaka wersja jest poprawna?
Dzień otwarty
5.06.2016
Proszę o odpowiedź dotyczącą prawidłowego zapisu na zaproszeniu. Zapraszamy na:
dzień otwarty przedszkolaka
„dzień otwarty przedszkolaka”
czy może
„Dzień otwarty przedszkolaka”?

Dziękuję.
M. Gasik
ów, nie owy
2.04.2013
Szanowni Państwo,
co językoznawcy sądzą o używaniu zaimka owy? Zawsze wydawało mi się, że prawidłowa forma to ów, podobno jednak w staropolszczyźnie forma owy także występowała. Czy w związku z tym można używać jej współcześnie jako równorzędnej z ów?
Dariusz Binek

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... na swoją stronę. Można sobie również wyobrazić, co mógł przeżywać w owych dniach prezydent Johnson.
    Prasa radykalna rozpuszczała plotki, że Johnson dysponuje dużym...
  • ... wszyscy rozważając, co się mogło stać z zawiniątkiem? Rozmyślanie było w owym dniu ciężką pracą, gdyż upał lał się z nieba ciężką srebrzystą...
  • ... prawosławne krzyże albo żerdki z tabliczką i czerwoną, pięcioramienną gwiazdą.
    W ów dzień ruskich Zaduszek było dość chłodno, wiał północny wiatr pod nawisłymi...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego