w sprawie

Wielki słownik ortograficzny PWN

w sprawie (skrót: ws.)

Porady językowe

W sprawie zapisu zestawień rzeczownikowych z początkowym członem pop
11.05.2016
 1. Dlaczego mamy połączenie głucho-ciemny (głuchy i niewidomy), ale głuchoniemy (głuchy i niemy, bez łącznika)?
 2. Dlaczego mamy pop jazz, pop metal (bez łącznika), ale pop-music, pop-rock i pop-song? Czy te wersje pisowni (WSO 2016) są jedyne dozwolone, czy też są dopuszczone inne warianty (odpowiednio z łącznikiem i bez)?


Z góry dziękuję za wyjaśnienie.

Z poważaniem
Agnieszka Buczkowska
D(d)yrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory
19.12.2017
Pytanie dotyczy zapisu i użycia wielkich liter w nazwie dokumentu, jakim jest DYREKTYWA RADY 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (pełny tekst nagłówka). Czy tytułem jest cały tekst razem z datą i dookreśleniem, czy tylko pierwszy człon, czyli Dyrektywa Rady 92/43/EWG . W dostępnych w internecie publikacjach spotkać można krótszą i dłuższą formę zapisu, jak również obie rozpoczęte małą i wielką literą. Jaka wersja jest poprawna?
Konferencja Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu
15.01.2019
Szanowni Państwo!
Mam kłopot z Konferencją Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu w Katowicach. Nie chodzi o problemy klimatyczne naszej planety, tylko o pisownię wspomnianych zmian klimatu: jak powinno się je pisać, przywołując nazwę konferencji: wielką czy małą literą?
z poważaniem
Jolanta

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... Solidarność" z Waszego Zakładu. Wynikiem tamtego spotkania byłą dyskusja pt. "W sprawie honoru i kieszeni" zamieszczona w 543 numerze dodatku. Zapowiadaliśmy w...
 • ... niebezpieczeństwie.

  Polska może stać się gorszą częścią Unii
  Albo ustąpimy
  w sprawie Nicei, albo pozostaniemy w gorszej części Europy - przed takim wyborem...
 • ... dochodzić niepokojące wieści. Przyjechał stamtąd porucznik i opowiadał o śledztwie w sprawie afery, która była tak gruba, że nawet nie wiadomo dokładnie...

Encyklopedia PWN

Układ Ogólny w sprawie Handlu Usługami, ang. General Agreement on Trade in Services (GATS),
międzynar. układ stanowiący integralną część porozumienia powołującego Światową Organizację Handlu (WTO, WTrO);
układ podpisany 19 XI 1990 w Paryżu przez 22 państwa NATO i Układu Warsz.;
Układ Ogólny w sprawie Ceł i Handlu, ang. General Agreement on Tariffs and Trade Wymowa(GATT Wymowa),
wielostronne międzypaństwowe porozumienie handlowe i organizacja międzynarodowa.
zwołana w celu zakończenia wojny indochińskiej w wyniku uzgodnień 4 mocarstw (Francja, USA, Wielka Brytania, ZSRR) na konferencji w Berlinie I 1954.

Synonimy

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego