w z.

Wielki słownik ortograficzny PWN

W-Z ndm: Trasa W-Z

Zasady pisowni i interpunkcji

[51] 14.2. Pisownia s, z, c, n przed spółgłoskami miękkimi
[245] 66.3. Jeśli w którymś przypadku gramatycznym brzmienie głoski (...)
[243] 66.1. Nazwiska zakończone w piśmie na spółgłoski lub -y po samogłosce
[383] 90.I.1. Przecinek między połączonymi bezspójnikowo jednorodnymi częściami zdania
[146] 31. Pisownia wyrażeń typu ręka w rękę, sam na sam, od deski do deski
[363] 90.A.2. Wyrazy wprowadzające zdanie podrzędne
[84] 18.27. Nazwy indywidualne (jednostkowe) urzędów, władz (...)
[248] 66.6. Nazwiska kończące się w wymowie na -y lub -i po spółgłosce
[73] 18.16. Pierwszy wyraz w jedno- i wielowyrazowych tytułach
[141] 27.5. Przyimek w z liczebnikiem pół ma dwojaką pisownię – łączną lub rozdzielną:
[213] 55.9. Skróty składające się z pierwszej i ostatniej litery wyrazu skracanego
[224] 56.B.3. Skrótowce typu GOPR, KOR w przypadkach zależnych (...)
[226] 56.B.5. Skrótowce zakończone literą Z wymawianą jako [zet] (...)
[228] 56.B.7. Skrótowce zakończone w mianowniku liczby pojedynczej na -x (...)
[76] 18.19. Jednowyrazowe nazwy programów radiowych i telewizyjnych, tytuły audycji, słuchowisk, widowisk
[8] 3.2. Końcówka -ą w wybranych formach deklinacyjnych
[57] 17. Użycie wielkiej litery w poezji oraz ze względów graficznych
[168] 45.3. Z imiesłowami przymiotnikowymi
[365] 90.B.2. Połączenia przysłówków, zaimków lub wyrażeń przyimkowych ze spójnikami
[139] 27.3. Gdy występujące w zdaniu dwa wyrazy z cząstką pół służą określeniu jednego pojęcia
[269] 71.4. Końcowe - w nazwiskach serbskich i chorwackich
[34] 12.2. Litery s, z oraz ś, ź przed spółgłoskami wargowymi miękkimi
[114] 20.15. Nazwy sejm, senat, izba, izba ustawodawcza, jeśli są używane w znaczeniu nazw pospolitych
[182] 46.13. Przed przymiotnikami i imiesłowami przymiotnikowymi
[175] 46.6. Przed wyrażeniami przyimkowymi
[130] 20.31. Przymiotniki jakościowe utworzone od imion własnych
21.1. Stosowanie spacji w skrótach od dwóch i więcej wyrazów
[270] 71.5. W nazwiskach słoweńskich końcowe -ič
[191] 53.3. W wyrazach złożonych z liczbą lub literą w pierwszej części
[195] 53.7. W wyrazach złożonych z liczebnika pół i rzeczownika, który jest nazwą własną
[266] 71.1. Znaki diakrytyczne w zakończeniach nazwisk
[159] 43.2. Z osobowymi formami czasowników użytymi w funkcji bezosobowej

Porady językowe

W sprawie zapisu zestawień rzeczownikowych z początkowym członem pop
11.05.2016
  1. Dlaczego mamy połączenie głucho-ciemny (głuchy i niewidomy), ale głuchoniemy (głuchy i niemy, bez łącznika)?
  2. Dlaczego mamy pop jazz, pop metal (bez łącznika), ale pop-music, pop-rock i pop-song? Czy te wersje pisowni (WSO 2016) są jedyne dozwolone, czy też są dopuszczone inne warianty (odpowiednio z łącznikiem i bez)?

Z góry dziękuję za wyjaśnienie.
Z poważaniem
Agnieszka Buczkowska
Z broną w lesie
18.11.2015
W rozmowie z osobą z Białostocczyzny padł frazeologizm jak z broną w lesie. Zastanawiam się, co oznacza, skąd pochodzi i czy ma charakter regionalny, czy może po prostu nie miałem dotąd okazji go usłyszeć.
Z wyrazami szacunku
Czytelnik
w zakresie, z zakresu
4.12.2015
Szanowni Państwo,
które określenie jest prawidłowe:
doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce
czy
doktor nauk społecznych z zakresu nauk o polityce?
Dziękuję za pomoc
Pozdrawiam.

Ciekawostki

Mówimy „Z prochu jesteś (powstałeś) i w proch się obrócisz”, mając na myśli to, że każdy człowiek kiedyś umrze. Wyrażenie książkowe.
Przelewać z pustego w próżne
Czyli: mówić niepotrzebnie, niekonstruktywnie, powtarzając się. Z próżnego i Salomon, mimo swej mądrości, nalać nie potrafił. Z pustego nawet do pełnego nalać nie można. Inna rzecz, że akurat przelewanie czegokolwiek do próżnego naczynia (czy w próżne naczynie) nie jest bezsensowne.

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... Diva Cinema o przekątnej ekranu 80 cm, stereo Nicom 40 W z 4 wbudowanymi głośnikami, dekoder Virtual Dolby Surround, funkcja Sound Control...
  • ... okupantem. 1943-44 hitlerowski obóz karny.
    Kościół barokowy poł. XVII
    w., z neobarokową wieżą. W ołtarzu głównym obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem...
  • ... Przybud. od pd. strony prezbiterium gotycka kaplica 2. poł. XIII w. z grobowcem św. Jadwigi (żony Henryka Brodatego). W prezbiterium m. in...

Encyklopedia PWN

1958–62 konferencja USA, Wielkiej Brytanii i ZSRR w sprawie wstrzymania doświadczeń z bronią jądr.;
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Młodzieżowe Słowo Roku 2020

Przyłącz się do V edycji plebiscytu PWN i zgłoś swoją propozycję.
UWAGA! Zgłoszone słowo nie musi być nowe, slangowe, ani najczęstsze. Doceniamy istotność tematu oraz kreatywność języka!
Powiedz o plebiscycie swoim znajomym.

Głosy można oddawać do
30 listopada 2020 r.

Wyślij
Weź udział w akcji „Młodzieżowe Słowo Roku 2020”!