wąsko-

Wielki słownik ortograficzny PWN

wąsko; węziej

Słownik języka polskiego PWN

wąski
1. «mający mały wymiar poprzeczny»
2. «ograniczający się do niewielkiego zakresu»

• wąsko • wąskość • wąziutki, wąziuteńki • wąziutko, wąziuteńko
wąsko- «pierwszy człon wyrazów złożonych oznaczający, że to, co określa drugi człon złożenia, jest wąskie»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego